Disclaimer Onderwijsvacaturebank2.0

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de Dienst en overige diensten van Onderwijsvacaturebank2.0. U wordt aangeraden het onderstaande zorgvuldig door te lezen.

Informatie en communicatie
Onderwijsvacaturebank2.0 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website, echter Onderwijsvacaturebank2.0 garandeert niet dat zich geen onjuistheden en onvolledigheden kunnen voordoen.

Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Neem hiervoor contact op met [email protected] en Onderwijsvacaturebank2.0 neemt zo spoedig mogelijk met u contact op.

Onderwijsvacaturebank2.0 wijst er uitdrukkelijk op dat aan de informatie op de Website en de door werkzoekenden en werkgevers verstrekte informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Op de website staan verwijzingen naar websites van andere instellingen en organisaties dan Onderwijsvacaturebank2.0. Onderwijsvacaturebank2.0 is niet verantwoordelijk voor de verwijzingen naar, noch voor de inhoud van deze websites.

Onderwijsvacaturebank2.0 is ook niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van door werkgever(s) en/of werzoekende(n) verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Onderwijsvacaturebank2.0 niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

Onderwijsvacaturebank2.0 garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.

Onderwijsvacaturebank2.0 is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.